آجر نسوز نما شاموتی رندوم 26*5.5

✅ پلاک آجر نسوز نما شاموتی گرانیتی

✅ ابعاد: 5.2*26*5.5

✅ تعداد در یک مترمربع: 57 قالب

✅ تعداد در یک کارتن: 36 قالب

✅ وزن هر کارتن: 25 کیلوگرم

آجر نسوز نما شاموتی رندوم 31*7

✅پلاک آجر نسوز شاموتی گرانیتی

✅ ابعاد: 5.2*31*7

✅ تعداد در یک مترمربع: 40 قالب

✅ تعداد در یک کارتن: 21 قالب

✅ وزن هر کارتن: 3.22 کیلوگرم

آجر نسوز طرح چوب رندوم شاموتی 31*5.3

✅ پلاک کرکره ای شاموتی

✅ ابعاد: 5.2*31*5.3

✅ تعداد در یک مترمربع: 93 قالب

✅ تعداد در یک کارتن: 42 قالب

✅ وزن هر کارتن: 2.22 کیلوگرم

آجر نسوز کف فرش شاموتی 7.7 (سری NM)

✅ آجرنسوز انگلیسی و آجر نسوز شاموتی (رندوم)

✅ ابعاد: 5.2*7*7

✅ تعداد در یک مترمربع: 156 قالب

❇️مخصوص نمای داخلی و خارجی ساختمان

آجر نسوز نما سفید صدفی 31*7

✅ابعاد: ٢.۵*٣١*٧

✅تعداد در یک مترمربع: ۴۰ قالب

✅تعداد در یک کارتن: ۲۱ قالب

✅وزن هر کارتن: ٢٢.۲ کیلوگرم

آجر نسوز کف فرش شاموتی ۷*۷

✅ آجرنسوز انگلیسی و شاموتی (سفید صدفی رندوم)

✅ ابعاد: 5.2*7*7

✅ تعداد در یک مترمربع: 156 قالب

❇️مخصوص نمای داخلی و خارجی ساختمان